Klasyka to coś więcej niż współczesność
PROF. STEFAN SWIEŻAWSKI
Klasyka to coś więcej niż współczesność
PROF. STEFAN SWIEŻAWSKI
Klasyka to coś więcej niż współczesność
PROF. STEFAN SWIEŻAWSKI
NASZA MISJA
Teatr Klasyki Polskiej powstał w celu wypełnienia luki w teatrze polskim, jakim jest brak sceny systematycznie prezentującej repertuar narodowy.
Sceny, która w swym stałym repertuarze, miałaby najwybitniejsze dramaty napisane po polsku.

PROF. JAROSŁAW GAJEWSKI
DYREKTOR TEATRU KLASYKI POLSKIEJ
CZYTAJ DALEJ
Obecna grafika