Fundacja Teatru Klasyki Polskiej

Fundacja Teatr Klasyki Polskiej powstała w 2019 roku. Zainaugurowała swoją działalność w dniu 3 października 2020 roku premierą „Zemsty” Aleksandra Fredry w reżyserii Michała Chorosińskiego.

Celem powstania fundacji jest promocja i upowszechnianie polskiej historii, kultury, literatury poprzez realizacje teatralne oraz filmowe. Nasze działania są̨ kierowane do wszystkich zarówno młodzieży szkolnej, akademickiej, do osób dorosłych, także do dzieci. Sposób w jaki chcemy wystawiać́ największe arcydzieła literatury polskiej pozwala stwierdzić́, że nie ma żadnej bariery wiekowej czy społecznej dla widzów chcących oglądać́ nasze spektakle, filmy, brać́ udział w naszych warsztatach.

„Ambasador”

toggle
Dofinansowanie Ambasador

Zadanie „Ambasador – spektakl Teatru Klasyki Polskiej” pozwoliło na produkcję sztuki „Ambasador” Sławomira Mrożka i wystawienie jej jako premiery Teatru Klasyki Polskiej, która zagościła na dobre w repertuarze. Rezultatem zadania są wartości przekazywane w sztuce, która mówi, iż mocy totalizmom skuteczny odpór dać może jedynie przekonanie, że zasady, których chcemy przed nim bronić, warte są tego, aby się za nie poświecić. Ambasador uświadamia to sobie, gdy jest już za późno na ratunek. My mamy jeszcze szansę. I właśnie to przesłanie towarzyszy widzom.

Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł

„Trzy po trzy”

toggle
Trzy po Trzy dofinansowanie

Zadanie „Trzy po trzy – drogi fredrowskie” przyczyniło się do upowszechnienia twórczości i biografii Aleksandra Fredry poprzez włączenie do repertuaru Teatru Klasyki Polskiej dzieła „Trzy po trzy”. Spektakl został wyprodukowany i wystawiony, co wciąż spotyka się z pozytywnym odzewem wśród odbiorców.

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

Rozwój infrastruktury Teatru Klasyki Polskiej / 2023

toggle

Zadanie jest realną inwestycją w profesjonalny sprzęt techniczny, który stał się kolejnym etapem rozwoju organizacji. Zakup profesjonalnych urządzeń podniósł efektywność działań i oferty programowej.

Kwota dofinansowania: 380 000,00 zł

Rozwój infrastruktury Teatru Klasyki Polskiej / 2022

toggle

Zadanie pozwoliło zrealizować zakup profesjonalnego sprzętu jak projektor multimedialny, reflektor, komputer czy profesjonalne wytwornice dymu. Sprzęt jest wykorzystywany w produkcjach Teatru Klasyki Polskiej.

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Rozwój instytucjonalny Teatru Klasyki Polskiej

toggle
Teatr Klasyki Polskiej rozwój 2023

Dzięki dofinansowaniu w ramach programu PROO organizacja może zwiększyć liczbę zatrudnień, wzmacniać swój potencjał i zwiększać ofertę programową o nowe działania. Niektóre z nich mają w przyszłości być odpłatne, co będzie generowało dochód dla Fundacji Teatru Klasyki Polskiej – jest to w planie oraz strategii fundacji w celu zbudowaniu niezależności finansowej organizacji.

Kwota dofinansowania: 424 000,00 zł

„Beniowski - obraz polskości”

toggle

Dofinansowanie zadania pozwoliło upowszechnić jedne z największych dzieł polskiej literatury. Realizacja spektaklu „Beniowski” Juliusza Słowackiego wpisała się w koncepcje programową naszej Fundacji Teatru Klasyki Polskiej upowszechniania i wystawiania największych arcydzieł dramaturgii i literatury polskiej zgodnie z literą i „duchem” autora, możliwie najwierniejsza oryginałowi, ale w dialogu ze współczesnością, w poszukiwaniu korzeni naszej tożsamości i z próbą dotarcia do istoty podziałów, które nie zaczęły się dzisiaj, ani nawet 250 lat temu.

Kwota dofinansowania: 145 000,00 zł

„Na pełnym morzu / Striptease”

toggle

Celem zadania było zrealizowanie dwóch jednoaktówek Sławomira Mrożka, które dzięki dofinansowaniu wyprodukowane zostały jako kolejne spektakle w ramach Teatru Klasyki Polskiej. „Na pełnym morzu” w reżyserii Dariusza Kowalskiego oraz „Striptease” w reżyserii prof. Jarosława Gajewskiego. Wszystkie spektakle są dostępne dla odbiorców w repertuarze Teatru Klasyki Polskiej.

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Repertuar