O teatrze

TWORZYMY PRZESTRZEŃ
DLA NAJWYBITNIEJSZYCH
DZIEŁ TEATRALNYCH

TWORZYMY PRZESTRZEŃ
DLA NAJWYBITNIEJSZYCH
DZIEŁ TEATRALNYCH

Teatr Klasyki Polskiej powstał w celu wypełnienia luki w teatrze polskim, jakim jest brak sceny systematycznie prezentującej repertuar narodowy. Sceny, która w swym stałym repertuarze, miałaby najwybitniejsze dramaty napisane po polsku.

Przez działania w sferze kultury można osiągnąć cele nie tylko artystyczne, ale również marketingowe, związane z budowaniem wizerunku i marki narodowej. W dziedzinie teatru tego rodzaju pracę wykonują Comédie-Française (dla Francji) czy The Royal Shakespeare Company (dla Wielkiej Brytanii). W Polsce taką pracę może wykonywać Teatr Klasyki Polskiej.

Zagraliśmy dla

31423

Widzów

Ostrołęka

1

Krosno

1

Garwolin

1

Biecz

1

Tarnogród

1

Łuków

2

Rzeszów

3

Otwock

4

Radziejowice

5

Warszawa

75

Siedlce

3

Konstancin
Jeziorna

3

Częstochowa

2

Ołtarzew

2

Skierniewice

2

Jaworzno

1

Czeladź

3

Stary
Sącz

1

Soleczniki

1

Parczew

1

Janów
Lubelski

1

Sandomierz

3

Rawa
Mazowiecka

2

Białystok

3

Ciechanów

1

Mińsk
Mazowiecki

2

Kielce

2

Żyrardów

2

Występowaliśmy na

41

scenach

Zagraliśmy dla

31423

Widzów

Trzeba już niemałej świeżości,
żeby starą sztukę przeczytać
i wystawić tak, jakby była dziś
napisana ~ Konstanty Puzyna

Występowaliśmy na

41

scenach

Ostrołęka

1

Krosno

1

Garwolin

1

Biecz

1

Tarnogród

1

Łuków

2

Rzeszów

3

Otwock

4

Radziejowice

5

Warszawa

75

Siedlce

3

Konstancin
Jeziorna

3

Częstochowa

2

Ołtarzew

2

Skierniewice

2

Jaworzno

1

Czeladź

3

Stary
Sącz

1

Soleczniki

1

Parczew

1

Janów
Lubelski

1

Sandomierz

3

Rawa
Mazowiecka

2

Białystok

3

Ciechanów

1

Mińsk
Mazowiecki

2

Kielce

2

Żyrardów

2

Misja teatru

KLASYKA
ŁĄCZY
WSPIERA
ŁAD

KLASYKA
ŁĄCZY
WSPIERA
ŁAD

Klasyka to coś więcej niż współczesność. To nośnik pamięci i tożsamości, a zarazem sprawdzony instrument oglądu współczesności. Klasyka pozwala nam spojrzeć na współczesność z dystansu, a jednocześnie wniknąć w jej niewidzialne zakamarki. Jak Teleskop i mikroskop jednocześnie. Sięgając po klasykę, odkrywamy, że jest częścią naszej współczesności. Bez niej, bez punktów odniesienia, bez możliwości porównań, współczesność byłaby dla nas chaosem.

Istnieje potrzeba prezentacji wartościowych utworów z zakresu polskiej dramaturgii klasycznej w najwyższej możliwej zgodności z ich literą i duchem; tej potrzebie obecna oferta teatralna nie jest w stanie sprostać.

Tworzymy przestrzeń wzmacniania pamięci kulturowej

Teatr, poza instytucjami religijnymi, jest najstarszym i sprawdzonym przez tysiąclecia sposobem krzepienia wspólnoty ducha i wzmacniania pamięci kulturowej, co znajduje nadzwyczaj silne potwierdzenie w dziejach Polski. Należy wspierać obszar „kultury wyjścia z domu”, „kultury bezpośredniego kontaktu z innym”, której teatr jest sprawdzoną i szlachetną formą. Istnieje konieczność pielęgnowania wrażliwości widzów na język i treści klasyki. Obcowanie z nimi samo w sobie jest formą rozwoju.

Istnieje konieczność pielęgnowania coraz bardziej zagrożonego, degradowanego brakiem wysokich wymagań artystycznych warsztatu aktorskiego i czasem już zapominanych umiejętności pozwalających uprzystępniać i przyswajać bogactwo dziedzictwa kulturowego polskiego teatru, zwłaszcza wiersza jako najwyższej formy mowy scenicznej, form i stylów ruchu scenicznego, historii obyczaju, w tym złożoności relacji do kostiumu czy rekwizytu.

Istnieje możliwość pozyskania większej widowni dla teatru przez oferowanie jej treści wykraczających poza wąsko rozumianą aktualność (coś, co dziś jest ważne, traci ważność jutro), której przeciwstawiamy realność treści – ponadczasową aktualność piękna, prawdy i dobra. Studiowanie tych treści jest podstawą rozwiązywania aktualnych problemów naszej współczesności.

Historia

TEATR KLASYKI
POLSKIEJ
TO ŻYWY KONTAKT
Z PRZESZŁOŚCIĄ

Spektakl Epaminondas

TEATR KLASYKI
POLSKIEJ
TO ŻYWY KONTAKT
Z PRZESZŁOŚCIĄ

Teatr Klasyki Polskiej – to żywy kontakt z przeszłością, pomagający mądrzej żyć w teraźniejszości i lepiej projektować przyszłość. To język, który kształtuje wrażliwość, odsłania duchowość, uczy samodzielnego i krytycznego myślenia. To wreszcie budowanie tożsamości – poczucia przynależności do wspólnoty i odpowiedzialności za nią.

JG Podpis

Repertuar